Skip available courses

Available courses

Slovak A1.1 je e-learningový kurz slovenčiny ako cudzieho jazyka pre úplných začiatočníkov, ktorý Vám umožní dosiahnuť komunikatívnu kompetenciu v najbežnejších komunikačných situáciách. Obsahuje dialógy, ilustrácie, audionahrávky a cvičenia a vďaka svojej online podobe Vám poskytuje možnosť bezprostrednej spätnej väzby pri priebežnom testovaní dosiahnutých znalostí. Virtuálna miestnosť umožňuje pravidelnú synchrónnu komunikáciu s tútorom kurzu.

Course